האיגוד

חברה להעברת טכנולוגיה

רישום מקוון לרשימת מומחים
 פרק א' -  פרטים אישיים פרק ב'- השכלה, ניסיון והתמחות
השכלה:
ניסיון מקצועי פרק ג'- שפות (דיבור, קריאה וכתיבה) פרק ד' - ניסיון בהוראה / הדרכה / עמידה מול קהל / יעוץ בינלאומי פרק ה' - ניסיון מקצועי בינלאומי פרק ו'- מסמכים
נא צרף מסמכים בפורמט PDF/JPG. גודל קובץ מותר: עד 4MB.